USŁUGI DODATKOWE

· doradztwo biznesowe,

· sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji,

· prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy,

· weryfikacja ksiąg rachunkowych,

· przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,

· przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność o dotacje z Urzędu Pracy,

· pomoc przy rejestracji spółek i  indywidualnych działalności gospodarczych,

· przygotowanie dokumentacji na potrzeby banków i instytucji leasingowych,

· pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą m.in: dostarczenie wymaganych przelewów do banku, administracja biurem,

· sporządzanie sprawozdań statystycznych,

· sporządzanie deklaracji VAT REFUND