KADRY I PŁACE

Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje między innymi:

· naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

· obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)

· prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli

· sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych

· nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych - na wniosek Klienta

· wydawanie skierowań na badania lekarskie, oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań - na wniosek Klienta

· prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników

· sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON

· kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)

· sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych)

· kontakty i reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych